Klachtenregeling

Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en de school of tussen leerlingen onderling niet zoals gewild of gehoopt en lopen spanningen op, ondanks vele inspanningen. In eerste instantie kunt u zich dan richten tot de interne vertrouwenspersonen, maar als dit onvoldoende resultaat oplevert, kunt u zich ook wenden tot de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling is te vinden op:

Klachtenregeling-Lijn-83.pdf (lijn83po.nl)