Rooster gym

 Gymrooster groep 1/2
 Er wordt twee keer per week in de speelzaal gegymd. Als de leerlingen door slecht weer   niet naar buiten kunnen, wordt de speelzaal ingezet voor extra speelmomenten. De   kinderen dragen gymschoenen. Deze gymschoenen blijven op school (graag voorzien van naam).
 
 Gymrooster groep 3 t/m 8
 groep 3 maandag donderdag*
 groep 4 maandag donderdag*
 groep 5 maandag donderdag*
 groep 6 woensdag donderdag*
 groep 7 vrijdag donderdag*
 groep 8 vrijdag donderdag*
 Op donderdag worden de gymlessen gegeven door een vakdocent gym, de leerkracht is tijdens de gymles aanwezig. Let op: als de gymkleding ontbreekt, mag er i.v.m. de veiligheid niet gegymd worden.