Kanjertraining

Op De Drie Vijvers werken we in groep 1 t/m 8 met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

We werken daarbij aan de volgende doelen:
 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school. Daarvoor hebben we regels afgesproken in de groepen en op het plein.

De basisregels uit de Kanjertraining versterken gewenst gedrag:
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Deze regels bieden voor iedereen houvast. Zo is de school voor iedereen een fijne, veilige omgeving, waar kinderen en volwassenen met plezier naar toegaan.

Voor informatie ga naar: www.kanjertraining.nl