Rooster gym

 Gymrooster groep 1/2
 Er wordt twee keer per week in de speelzaal gegymd. Als de leerlingen door slecht weer   niet naar buiten kunnen, wordt de speelzaal ingezet voor extra speelmomenten. De   kinderen dragen gymschoentjes. Deze gymschoentjes blijven op school (graag voorzien   van naam).
 
 Gymrooster groep 3 t/m 8
 groep 3 maandag donderdag*
 groep 4 maandag donderdag*
 groep 5 maandag donderdag*
 groep 6 woensdag donderdag*
 groep 7 maandag donderdag*
 groep 8 maandag donderdag*
 Op donderdag worden de gymlessen gegeven door Kevin Reijnders (vakdocent gym), de   leerkracht is tijdens d gymles aanwezig. Let op: als de gymkleding ontbreekt, mag er   i.v.m. de veiligheid niet gegymd worden.