Studiedagen

 Studiedagen
Studiedag 1 maandag 1 oktober 2018
thema: Klasse.pro, databord
alle leerlingen hele dag vrij
Studie
middag 2
donderdag 7 februari 2019
thema: Klasse.pro, databord, kind geleide oudergesprekken
alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Studiedag 3 vrijdag 17 mei 2019
thema: jaarlijkse evaluatie
alle leerlingen hele dag vrij